Şirketimizce Alt Yapı İşletmeciliği kapsamında herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti sunulmamaktadır.